Diensten

Te veel mailingen retour zowel per post als per mail? Laat i-Type uw database (CRM) verrijken en opschonen! Wanneer u...
Bent u te druk met uw core business waardoor uw back office activiteiten blijven liggen? Zet i-Type in voor uw back...
Heeft u geen tijd om die bewuste beurs te organiseren? i-Type ontzorgt u! Deelname aan beurzen heeft als doel om uw...
Heeft u te weinig warme leads in uw sales funnel en zeker te weinig afspraken? Laat i-Type de Leads4U genereren. De...
Wist u dat u binnen 2 dagen een follow-up moet geven aan uw mailing om zo de hoogste respons te krijgen? Laat i-Type uw...