Lead Generation!

Heeft u te weinig warme leads in uw sales funnel en zeker te weinig afspraken? Laat i-Type de Leads4U genereren.

De acquisitie technieken van i-Type zorgen ervoor dat de kwaliteit van de leads omhoog gaat. Hierdoor zijn wij in staat om voor u en/of uw sales organisatie afspraken te genereren en deze in de betreffende agenda(s) te plannen. Vooraf bespreken wij samen wie uw doelgroep is en hoe wij hen kunnen overtuigen een afspraak met uw organisatie te maken.